Page 205 - Termoros catalog 2017
P. 205

204 АРМАТУРА И ТРУБЫ                           termoros.com
         Металлопластиковые трубы
         и фитинги

Уголок ВР                  Уголок

      Артикул  Размер      €        Артикул Размер  €
     ARL3103100 1/2С…16     2,82      ARL3200110   16  3,82
     ARL3103200 1/2С…20     3,95      ARL3200220   20  4,87
     ARL3104200 3/4С…20     5,29      ARL3200330   26  7,17
     ARL3104300 3/4С…26     6,87      ARL3200440   32  10,83
     ARL3110400  1С…32     10,37
                      Настенный уголок ВР
Уголок НР

 Артикул       Размер      €        Артикул  Размер  €
ARL3003100      1/2С…16     2,96      ARL3503100 1/2С…16 3,89
ARL3003200      1/2С…20     3,88      ARL3503200 1/2С…20 4,81
ARL3004200      3/4С…20     5,34
ARL3004300      3/4х26     7,03  Клапан
ARL3010400       1С…32     10,17

Два настенных уголка ВР на пластине

 Артикул       Размер      €   Артикул      Размер  €
ARL3803100      1/2С…16     10,36 ARL6000101       16  16,02
                      ARL6000202       20  16,32
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210